Registratie

Op deze pagina kunt u zich registreren voor de tweede editie van het Longkankernet Symposium op vrijdag 8 maart 2024. We willen u vragen om zich zo snel mogelijk, maar uiterlijk 15 februari 2024, in te schrijven.

Accreditatie
Accreditatie voor het Longkankernet Symposium is aangevraagd bij de volgende verenigingen: NVALT, NAPA, V&VN, VSR, NVVP, NVRO, NVvH.

Registratiefee Non-refundable
De registratiefee voor het Longkankernet Symposium bedraagt € 95 incl. BTW. Houdt u er rekening mee dat, zodra u heeft betaald voor het symposium, uw aanmelding als definitief wordt beschouwd en deze niet meer wordt gerestitueerd. 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De Europese privacywetgeving heeft de wet- en regelgeving met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens verscherpt. Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken om  met u te communiceren over het symposium. Wij zullen niet meer persoonsgegevens verzamelen en verder gebruiken dan strikt noodzakelijk.

"*" indicates required fields

Registratie

Aanspreekvorm*
Naam*
Accreditatie
Geef aan voor welke accreditatie u in aanmerking wenst te komen

Workshops

Welke twee workshops zou u willen volgen?*
U kunt tijdens het Longkankernet Symposium twee van de drie workshops volgen. We proberen iedereen zoveel mogelijk in te delen naar keuze. U vindt extra info over de workshops onder het kopje programma.

Algemeen & betaling

Kosten zijn inclusief BTW
Privacy*